beautiful pink cake on white background


Konwencjonalna insulinoterapia z wykorzystaniem dwufazowej mieszanki analogowej

 • Mieszanki analogowe kontrolują poziom cukru we krwi po posiłku czym redukują ryzyko występowania powikłań.
 • Mieszanka analogowa naśladuje fizjologiczne uwalnianie insuliny.
 • Mieszankę analogową podaje się najczęściej w 2 wstrzyknięciach dziennie bezpośrednio przed lub – w razie potrzeby – po posiłku (śniadanie, kolacja).
 • Dzięki właściwościom dwufazowego uwalniania mieszanki analogowej do krwi, pokrywa ona podstawowe zapotrzebowanie na insulinę (tzw. „BAZA”) oraz związane ze spożyciem posiłku:  śniadania, obiadu i kolacji (tzw. „BOLUS”) dziś.
 • Nie ma konieczności spożywania przekąsek pomiędzy głównymi posiłkami.

Intensywna insulinoterapia z wykorzystaniem insuliny analogowej szybkodziałającej oraz analogu długodziałającego

 • Insuliny analogowe kontrolują poziom cukru we krwi po posiłku czym redukują ryzyko występowania powikłań.
 • Naśladowanie wydzielania insuliny produkowanej przez trzustkę.
 • Szybkodziałający analog insuliny wstrzykuje się bezpośrednio przed, w trakcie lub po każdym głównym posiłku (śniadanie, obiad, kolacja).
 • Nie trzeba spożywać dodatkowych przekąsek pl.wikipedia.org.
 • Natomiast po spożyciu dodatkowego posiłku (II śniadanie, podwieczorek, II kolacja) zawierającego więcej niż 1 WW należy podać dodatkową ilość szybkodziałającego analogu insuliny po wcześniejszym ustaleniu dawki z lekarzem.

Konwencjonalna insulinoterapia z wykorzystaniem dwufazowej mieszanki insuliny klasycznej

 • Poranna iniekcja pokrywa zapotrzebowanie na insulinę związaną ze spożyciem śniadania, II śniadania, obiadu i podwieczorku.
 • Wieczorna – ze spożyciem kolacji, II kolacji i okresem spoczynku.
 • W przypadku takiego planu wstrzyknięć musisz pilnować stałych godzin posiłków oraz ich liczby i jakości.
 • Konieczne są przekąski pomiędzy głównymi posiłkami, aby zmniejszyć ryzyko hipoglikemii.

Intensywna insulinoterapia („BAZA” – „BOLUS”) z wykorzystaniem insuliny klasycznej krótkodziałającej oraz insuliny o przedłużonym działaniu

 • Iniekcje wykonuje się na 30–40 minut przed posiłkiem.
 • Pomiędzy głównymi posiłkami (śniadanie, obiad, kolacja)  należy spożywać przekąski.
 • Intensywna insulinoterapia wymaga stałej kontroli poziomu cukru we krwi.

Rate this post